MISJE PARAFIALNE

Kochane Dzieci, Droga Młodzieży, Siostry i Bracia w Chrystusie, Drodzy Parafianie!

                      Z Woli Bożej Opatrzności oraz Pasterza naszej Diecezji Ks. Bpa Andrzeja nasza Parafialna Wspólnota przeżywać będzie w tym roku wielką Uroczystość podniesienia naszej Parafialnej Świątyni do godności Sanktuarium Św. Rity.  Pragniemy wspólnie dziękować Bogu za dar Jej cudownej obecności wśród nas i za wszelkie łaski wyproszone u Boga za Jej pośrednictwem. To wielkie wydarzenie w życiu duchowym naszej Parafialnej Rodziny mobilizuje nas do przeanalizowania naszej postawy wobec Boga i Bliźnich i dokonania dogłębnego rachunku sumienia. Pomocą w umocnieniu naszej wiary i pogłębieniu naszej więzi z Bogiem, oraz przemianie tego wszystkiego co w naszym życiu osobistym, rodzinnym i parafialnym sprzeciwia się Jego Świętej Woli będą Święte Misje, które przeżywać będziemy w naszej Parafii.

     Czas Misji Świętych jest czasem zatrzymania się, zadumy i refleksji nad sobą i swoim życiem. To nowa , kolejna, a czasem już może ostatnia szansa jaką daje nam Bóg. To czas generalnego, dogłębnego rachunku sumienia, by to co chore uleczyć, to co wykrzywione naprostować. Misje Święte w Parafii  to czas spotkania z Jezusem Chrystusem, czas ponownego opowiedzenia się za Bogiem, czas powrotu do Boga. Misje Święte to czas wielkiej szansy, jaką Bóg daje człowiekowi , a osobiście Tobie. Misje to czas nawrócenia i przemiany życia osobistego, rodzinnego, parafialnego i społecznego.

      W czasach moralnego zamętu, odrzucania Chrystusa, negowania Prawa Bożego i autorytetu Kościoła, niech zabrzmi szczególnie donośnie w dniach Misji na terenie naszej Parafii  Boże wezwanie do pokuty, do życia Ewangelią na co dzień, we wzajemnej miłości , zgodzie i trzeźwości.

     Prosimy Was !  W Imię Chrystusa i Bożej Matki którą czcicie i kochacie, nie pozostańcie głusi na Boże wezwanie do przemiany życia, znajdźcie na to czas i weźcie czynny udział w tych Misjach.

     Słowa naszej gorącej prośby i zaproszenia kierujemy do wszystkich Parafian, tych którzy wierzą gorąco wzywamy do modlitwy i ofiary, a także do apostolskiego działania w domach, wśród sąsiadów i znajomych. Mówcie odważnie o Chrystusie !  Nie bójcie się głosić Tego w Którym  jest nasze życie.

     Prosimy Chorych i Cierpiących naszych Parafian!  Otoczcie modlitwą i swoim cierpieniem  całą naszą Parafię, bo Wasza modlitwa i cierpienie potrzebne jest nam wszystkim, a zwłaszcza tym którzy w tej Parafii oczekują przebaczenia.

     Prosimy Rodziców i Małżonków !  Postawcie Chrystusa na pierwszym miejscu w swoim życiu małżeńskim i rodzinnym, bo cóż pomoże człowiekowi choćby cały swiat pozyskał a utracił wiarę i duszę swoją – przypopmina Chrystus.

     Prosimy Dzieci i Młodzież !  Niech w Waszych sercach nie zgaśnie wiara i miłość do Boga, ale swym Rodzicom i Kolegom odważnie mówcie i przypominajcie o Chrystusie, bo na Nim jak na mocnym fundamencie możecie zbudować prawdziwe szczęście i na Nim możecie oprzeć całe swoje życie.

      Licząć na Waszą dobrą wolę, zrozumienie i przyjęcie zaproszenia,  licząc na to , że spotkamy się razem w naszej Parafialnej Świątyni z Wami i Waszymi Rodzinami oddajemy Was wszystkich  pod szczególną opiekę Miłosiernego Serca Jezusa i Św. Rity, którą czcicie i kochacie a Niepokalaną Matkę Jezusa Patronkę Naszej Parafii błagamy o czułą Matczyną opiekę i pomoc w godnym i owocnym przeżyciu Parafialnych Misji.

Na Święty czas Parafialnych Misji łączymy się z Wami Wszystkimi w modlitwie i nadziei i z serca Wam Wszystkim błogosławimy.

                                                                                  Ks. Proboszcz i Ojciec Misjonarz© 2017: Święta Rita Nowy Sącz, All Rights Reserved | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress