Archives

now browsing by author

 

Odpust ku czci św. Rity 19-22 maja 2023r.

Konkurs Plastyczny „RITA-ŚWIĘTA OD RÓŻ”

Regulamin Konkursu Plastycznego
   „RITA-ŚWIĘTA OD RÓŻ”
§1 Organizator Konkursu
1.Organizatorem Konkursu „Róża w życiu Świętej Rity” jest:
– Bractwo Świętej Rity działające przy Sanktuarium Świętej Rity w Nowym Sączu
– parafia Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu
2. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 30-lecia obrazu Świętej Rity w kościele MBN w Nowym Sączu.
§2 Cele Konkursu:
1. Przybliżenie postaci Świętej Rity.
2. Uczczenie 30-lecia obrazu Świętej Rity w kościele MBN w Nowym Sączu.
3. Ukazanie Świętej Rity jako wzorca osobowego.
4. Rozwijanie kreatywności uczniów.
§3. Założenia organizacyjne:
1.W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych położonych na terenie parafii MBN w Nowym Sączu oraz wszyscy inni chętni.
2. Jest to konkurs plastyczny, prace mają być wykonane w formacie A3 (układ dowolny: poziomy lub pionowy), praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage).
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
4. Prace wysłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nieprzedstawianymi na innych konkursach.
5. Pracę należy podpisać na odwrocie oryginału wg następującego wzoru: imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa oraz nazwa szkoły uczestnika konkursu i przekazać swoim katechetom w szkole w terminie do 30 kwietnia 2023 r.
§4. Ocena prac konkursowych:
1. W każdej kategorii zostaną przyznane trzy nagrody.
Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:
– kl. I – III SP (grupa wiekowa 7-9 lat)
– kl. IV – VI SP (grupa wiekowa 10-13 lat)
– kl. VII – VIII SP oraz kl. 1-4 LO lub 1-5 TECH (grupa wiekowa 14-19 lat)
2. Kryteria oceniania prac to:
–  zgodność tematu pracy z tematem konkursu,
–  wartość artystyczna pracy,
–  oryginalność podejścia do tematu,
–  wkład pracy i sposób wykonania.
3. Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas odpustu ku czci Świętej Rity, w niedzielę 21 maja po mszy o godz. 13.30, a wszystkie prace będą prezentowane podczas wszystkich dni odpustu w kaplicy MB Fatimskiej.
4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Odpust ku czci św. Rity 2021r.

Odpust ku czci św. Rity 22-24 maja 2020r.

Obrączka Świętej Rity

Obrączka ślubna przechowywana wraz z różańcem w celi zakonnej w klasztorze w Casci, sąsiadującej z celą, w której żyła i zmarła Święta Rita. Obydwa te przedmioty miały szczególne znaczenie dla Świętej Rity i przez długie lata nigdy się z nimi nie rozstawała.

Dziękujemy…

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II

Drodzy Czciciele Świętej Rity,

   Pragniemy wyrazić serdeczne podziękowanie za okazaną hojną pomoc przy uroczystościach ustanowienia sanktuarium Świętej Rity, poprzez modlitwę, różnoraką prace oraz ofiary pieniężne. Dzięki temu wsparciu mogliśmy wszyscy przeżywać piękne uroczystości odpustowe 18 i 19 maja wraz z ogłoszeniem tak wyczekiwanego sanktuarium w naszym kościele.

Gorące podziękowania kierujemy panu Januszowi z firmy Dźwig Janusz, panu Kazimierzowi Fecko, firmie Romsal oraz firmie Kamieniarstwo Wańczyk.

Zapewniamy o codziennej modlitwie za wszystkich dobrodziejów, a także podczas comiesięcznej nowenny do Świętej Rity.  Niech Święta Rita, która pokonywała trudności życia, stanie się Orędowniczką w sprawach po ludzku sądząc beznadziejnych i będzie pomocą w dalszym wypełnianiu codziennych obowiązków. 

Dziękujemy wszystkim Wam, którzy przybyliście osobiście na odpust Świętej Rity w Nowym Sączu i na uroczystości sanktuaryjne w Nowym Sączu. Gorąco pozdrawiamy wszystkich tych, którzy łączyli się z nami duchowo – za pośrednictwem transmisji telewizji Trwam, radia RDN oraz transmisji internetowej i zapewniamy również o naszej modlitwie również za Was. 

Bóg zapłać za świadectwo Waszej wiary!

Niech Święta Rita Wam wyprasza dalsze łaski u Boga!

Szczęść Boże!

Msza św. w intencji jubilatów małżeńskich

Corocznym zwyczajem w przeddzień głównych uroczystości odpustowych, w tym roku 18 maja, odprawiona została msza św. w intencji par małżeńskich świętujących swoje jubileusze ślubu. Nasze sanktuarium zgromadziło sporą grupę małżonków, którzy przyszli podziękować za dotychczasowe łaski i prosić o dalsze błogosławieństwo na kolejne lata małżeństwa. Przyszły pary świętujące 5, 10,15 rocznicę, ale i te z dłuższym stażem małżeńskim 40,45,50 rocznicę. Mszy Świętej przewodniczył były proboszcz naszego kościoła ks. Kazimierz Markiewicz wraz z obecnym proboszczem ks. Czesławem Paszyńskim. Po mszy św. każda para dostała specjalny list gratulacyjny wraz z sanktuaryjnym błogosławieństwem oraz okolicznościowe pamiątki ze Świętą Ritą.

Święta Rito miej w opiece wszystkie małżeństwa!

Odpust ku czci Św.Rity 18-19 maja 2019r.

Poniżej zamieszczamy plan uroczystości, a także ważne informacje organizacyjne:

  1. Główna Uroczystość rozpocznie się 19 maja o godz. 12.00 i będzie transmitowana przez Telewizję Trwam i  Radio Maryja. 
  2. Zachęcamy do przybycia wcześniej, aby nie było problemu z zaparkowaniem pojazdów.
  3. Po Mszy świętej ok. godz. 13.15 odbędzie się koncert światowej sławy Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza.
  4. Parking dla samochodów osobowych będzie przy kościele, a także po drugiej stronie al. Piłsudskiego (koło mostu 700 – lecia).
  5. Parking dla autokarów przewidziany jest przy C H Gołąbkowice ul. Prażmowskiego 11
  6. Grupy zorganizowane bardzo prosimy zgłosić jak najwcześniej drogą e-mailową lub telefoniczną ( zakładka kontakt) 
  7. Istnieje możliwość zamówienia Mszy św. wspólnotowej przy obrazie św. Rity na sobotę na godz. 10.30 lub niedzielę na godzinę 15.00 lub 19.00. ( kontakt telefoniczny lub e-mailowy)
  8. Podczas uroczystości będzie można nabyć dewocjonalia, róże, a także pamiątki związane z kultem św. Rity.
  9. Wszystkie Msze św. w sobotę i niedzielę będą transmitowane przez stronę www.sw-rita.pl/transmisja Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Wesprzyj Kult Św. Rity

  • Drodzy Czciciele Św. Rity zbliżamy się do wyczekiwanej przez nas Wszystkich uroczystości nadania naszej Świątyni godności Sanktuarium Św. Rity. Do tak podniosłej uroczystości musimy przygotować się przede wszystkim duchowo, ale również zadbać o zewnętrzną oprawę Świątyni oraz oprawę medialną uroczystości.Obecnie trwa realizacja projektu obejmującego wykonanie napsiu i róży z brązu, które zostaną umieszczone na czołowej ścianie kościoła oraz przygotowywane są materiały informacyjne, które pomogą nam nadać rozgłos o tak podniosłym dla naszego miasta wydarzeniu. Podjęte przez nas działania nie  mogą być jednak zrealizowane bez wsparcia finansowego, o które Was bardzo gorąco prosimy.

numer konta : 12 1240 4748 1111 0010 8826 1899 Sanktuarium Św.Rity 33-300 Nowy Sącz ul. Królowej Jadwigi 44

Bóg zapłać za wszystkie ofiary

Wszystkich ofiarodawców powierzamy opiece Św. Rity, szczególnie podczas comiesięcznej nowenny u stóp Jej wizerunku, prosząc o orędownictwo w sprawach trudnych i po ludzku beznadziejnych.

MISJE PARAFIALNE

Kochane Dzieci, Droga Młodzieży, Siostry i Bracia w Chrystusie, Drodzy Parafianie!

                      Z Woli Bożej Opatrzności oraz Pasterza naszej Diecezji Ks. Bpa Andrzeja nasza Parafialna Wspólnota przeżywać będzie w tym roku wielką Uroczystość podniesienia naszej Parafialnej Świątyni do godności Sanktuarium Św. Rity.  Pragniemy wspólnie dziękować Bogu za dar Jej cudownej obecności wśród nas i za wszelkie łaski wyproszone u Boga za Jej pośrednictwem. To wielkie wydarzenie w życiu duchowym naszej Parafialnej Rodziny mobilizuje nas do przeanalizowania naszej postawy wobec Boga i Bliźnich i dokonania dogłębnego rachunku sumienia. Pomocą w umocnieniu naszej wiary i pogłębieniu naszej więzi z Bogiem, oraz przemianie tego wszystkiego co w naszym życiu osobistym, rodzinnym i parafialnym sprzeciwia się Jego Świętej Woli będą Święte Misje, które przeżywać będziemy w naszej Parafii.

     Czas Misji Świętych jest czasem zatrzymania się, zadumy i refleksji nad sobą i swoim życiem. To nowa , kolejna, a czasem już może ostatnia szansa jaką daje nam Bóg. To czas generalnego, dogłębnego rachunku sumienia, by to co chore uleczyć, to co wykrzywione naprostować. Misje Święte w Parafii  to czas spotkania z Jezusem Chrystusem, czas ponownego opowiedzenia się za Bogiem, czas powrotu do Boga. Misje Święte to czas wielkiej szansy, jaką Bóg daje człowiekowi , a osobiście Tobie. Misje to czas nawrócenia i przemiany życia osobistego, rodzinnego, parafialnego i społecznego.

      W czasach moralnego zamętu, odrzucania Chrystusa, negowania Prawa Bożego i autorytetu Kościoła, niech zabrzmi szczególnie donośnie w dniach Misji na terenie naszej Parafii  Boże wezwanie do pokuty, do życia Ewangelią na co dzień, we wzajemnej miłości , zgodzie i trzeźwości.

     Prosimy Was !  W Imię Chrystusa i Bożej Matki którą czcicie i kochacie, nie pozostańcie głusi na Boże wezwanie do przemiany życia, znajdźcie na to czas i weźcie czynny udział w tych Misjach.

     Słowa naszej gorącej prośby i zaproszenia kierujemy do wszystkich Parafian, tych którzy wierzą gorąco wzywamy do modlitwy i ofiary, a także do apostolskiego działania w domach, wśród sąsiadów i znajomych. Mówcie odważnie o Chrystusie !  Nie bójcie się głosić Tego w Którym  jest nasze życie.

     Prosimy Chorych i Cierpiących naszych Parafian!  Otoczcie modlitwą i swoim cierpieniem  całą naszą Parafię, bo Wasza modlitwa i cierpienie potrzebne jest nam wszystkim, a zwłaszcza tym którzy w tej Parafii oczekują przebaczenia.

     Prosimy Rodziców i Małżonków !  Postawcie Chrystusa na pierwszym miejscu w swoim życiu małżeńskim i rodzinnym, bo cóż pomoże człowiekowi choćby cały swiat pozyskał a utracił wiarę i duszę swoją – przypopmina Chrystus.

     Prosimy Dzieci i Młodzież !  Niech w Waszych sercach nie zgaśnie wiara i miłość do Boga, ale swym Rodzicom i Kolegom odważnie mówcie i przypominajcie o Chrystusie, bo na Nim jak na mocnym fundamencie możecie zbudować prawdziwe szczęście i na Nim możecie oprzeć całe swoje życie.

      Licząć na Waszą dobrą wolę, zrozumienie i przyjęcie zaproszenia,  licząc na to , że spotkamy się razem w naszej Parafialnej Świątyni z Wami i Waszymi Rodzinami oddajemy Was wszystkich  pod szczególną opiekę Miłosiernego Serca Jezusa i Św. Rity, którą czcicie i kochacie a Niepokalaną Matkę Jezusa Patronkę Naszej Parafii błagamy o czułą Matczyną opiekę i pomoc w godnym i owocnym przeżyciu Parafialnych Misji.

Na Święty czas Parafialnych Misji łączymy się z Wami Wszystkimi w modlitwie i nadziei i z serca Wam Wszystkim błogosławimy.

                                                                                  Ks. Proboszcz i Ojciec Misjonarz

Święta Rita będzie mieć sanktuarium!

Decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza Andrzeja Jeża oraz za akceptacją Rady Kapłańskiej diecezji w naszym kościele zostało ustanowione Sanktuarium Świętej Rity. Dobrą nowinę ogłosił ksiądz proboszcz Czesław Paszyński podczas wrześniowej nowenny ku czci Św. Rity. Oficjalne ogłoszenie naszego kościoła sanktuarium nastąpi podczas corocznego odpustu ku czci tej świętej, 19 maja 2019 roku. „”Ustanowienie sanktuarium przy naszym kościele ma na celu pogłębienie wiary, rozszerzenie kultu Świętej Rity na całą diecezję i kraj oraz podniesienie rangi kościoła parafialnego” czytamy w piśmie, które poprzedni proboszcz ksiądz prałat Kazimierz Markiewicz skierował do księdza biskupa. Powstanie sanktuarium to potwierdzenie istniejącego już 25 lat kultu Świętej Rity w kościele Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. Z radością czekamy już na to wielkie wydarzenie, które nas czeka w maju przyszłego roku. Niech Bóg będzie uwielbiony w swoich świętych. 

<br>

Do  ustanowienia Sanktuarium Świętej Rity zostało:

[wpdevart_countdown text_for_day=”Dni” text_for_hour=”Godzin” text_for_minut=”Minut” text_for_second=”Sekund” countdown_end_type=”date” end_date=”19-05-2019 10:30″ start_time=”1544290032″ end_time=”0,1,1″ action_end_time=”hide” content_position=”center” top_ditance=”10″ bottom_distance=”10″ ][/wpdevart_countdown]

 

Ksiądz Krzysztof Romański nowym opiekunem kultu Świętej Rity

Od nowego roku katechetycznego nowym opiekunem kultu Świętej Rity w naszym kościele został ksiądz Krzysztof Romański. Nowemu opiekunowi niech Święta Rita uprasza łaski zdrowia i siły w kapłańskim posługiwaniu! A wszystkich czcicieli zapraszamy już na kolejną nowennę 11 października.

Uroczyste powitanie nowego proboszcza – księdza prałata Czesława Paszyńskiego

W dniu dzisiejszym, 12 sierpnia nasza parafia przeżywała uroczyste powitanie nowego proboszcza – księdza prałata Czesława Paszyńskiego. Podczas mszy o godz. 10.30 proboszczowi nominatowi towarzyszyli koledzy rokowi: ks. Ryszard Sorota, proboszcz z Grybowa, ks.Wiesław Dziegiel, proboszcz z Ujanowic oraz ksiądz Andrzej Liszka,znany opiekun nabożeństw ku czci Ojca Pio, który wygłosił powitalne kazanie. W koncelebrze uczestniczyli księża z dekanatu Nowy Sącz -Wschód oraz ustępujący proboszcz ks. prałat Kazimierz Markowicz, a całej uroczystości przewodniczył ks.prałat Henryk Madziar, proboszcz z Nawojowej, wicedziekan. Nowego proboszcza witali przedstawiciele parafii, życząc mu opieki patronki parafii Matki Bożej Niepokalanej oraz wstawiennictwa Świętej Rity, a także słowa podziękowania skierowali byli parafianie księdza Paszyńskiego z Borzęcina. Na mszy powitalnej obecni byli zarówno parafianie z Borzęcina, jak i najbliższa rodzina nowego proboszcza.
Nowy pasterzu parafii MBN w Nowym Sączu!
Życzymy dobrego duszpasterzowania w naszej parafii, sukcesów w ewangelizacji parafian, pociągania nas przykładem swojej wiary do Boga, niech Matka Boża Niepokalana ma księdza proboszcza w swojej opiece, a Święta Rita wyprasza wiele łask. Szczęść Boże!

Opiekun kultu Świętej Rity ksiądz Mariusz Żuczek został proboszczem w Tymowej

Za nami kolejna nowenna do Świętej Rity i kolejny czas pożegnań. Dotychczasowy opiekun kultu Świętej Rity ksiądz Mariusz Żuczek został mianowany proboszczem w Tymowej. Słowa pożegnania do swojego wikarego skierował ustępujący ksiądz proboszcz Kazimierz Markiewicz, następnie przedstawiciele Rady Parafialnej, a całość dopełnił śpiew chóru parafialnego.
Księże proboszczu nominacie, czcigodny księże Mariuszu!
Bóg zapłać za Twój wkład w rozwijanie kultu Świętej Rity w Nowym Sączu. Życzymy Ci kolejnych sukcesów na nowej parafii, swoim przykładem pobożności przyciągaj swoich parafian do Boga, a Święta Rita niech oręduje w niebie i wyprasza kolejne łaski. Szczęść Boże!

Pożegnania i podziękowania za piękną posługę siostry Małgorzaty Prusak

Dziś nasza parafia kolejny raz przeżywała chwile pożegnania i podziękowania za piękną posługę siostry Małgorzaty Prusak, która od 3 lat posługiwała na terenie naszej parafii. Siostrę Małgorzatę zapamiętamy jako cudowną dekoratorkę kościoła, która sprawiała, że wszyscy zachwycaliśmy się jej dekoracjami kwiatowymi, dekoracjami okolicznościowymi, czy też różanymi dekoracjami podczas nowenny, czy też odpustu ku czci Świętej Rity. Siostra Małgorzata to osoba o pogodnym nastroju ducha, a zarazem rozmodlona i skupiona na modlitwie.
Siostro Małgorzato! Niech Święta Rita błogosławi siostrze na każdej drodze, gdzie siostra zostanie posłana. Szczęść Boże!

Ksiądz Proboszcz Kazimierz Markowicz odchodzi na emeryturę

W niedzielę, 24 czerwca w kościele Matki Bożej Niepokalanej na mszy o godz. 9.00, parafianie podziękowali księdzu proboszczowi Kazimierzowi Markowiczowi za 16 lat posługi jako proboszcza w tutejszym kościele. Grupy modlitewne, zaproszeni goście i księża wikariusze parafii wyrazili głębokie podziękowanie za trud opieki nad parafią, nad inwestycjami, ale i nad duchowym rozwojem parafii. Również czciciele kultu Świętej Rity dołączyli się do tych podziękowań i życzeń, a ksiądz proboszcz został obdarowany kopią sądeckiego wizerunku Świętej Rity.
Księże Proboszczu Kazimierzu, Bóg zapłać i Szczęść Boże!

Ogród w rozkwicie

Nowy Klęcznik i zdobienia wokół obrazu

Przed obrazem Świętej Rity pojawił się nowy klęcznik. Jest on wykonany przez sądeckiego artystę Pana Kazimierza Fecko. Zdobiony jest w symbole związane ze Świętą Ritą: róże, winogrona. W centralnym miejscu zostały umieszczone relikwie Świętej Rity dostępne dla wszystkich modlących się przed obrazem. Nowy klęcznik powstał dzięki pobożnym życzeniom czcicieli i dzięki ich ofiarom.

Ponadto przed obrazem został obity nowy materiał, na którym wyszyte są złote róże. Materiał i zdobienia podkreślają dostojność obrazu i są uhonorowaniem wizerunku Świętej Rity na 25-lecie  istnienia jej kultu w Nowym Sączu.

Odpust ku czci Św. Rity 19-20 maja 2018r.

Święta Rita ma swoją ulicę!

Kult Świętej Rity, który rozwija się w Nowym Sączu już prawie 25 lat, pokazuje jak ważna jest dla Sądeczan ta święta. Jedna z ulic na Osiedlu Wojska Polskiego została nazwana ulicą Świętej Rity. Święta Rita oręduje więc także za tymi, którzy mają swoje domy i mieszkania przy ulicy Jej poświęconej.

Nowenna do Świętej Rity!

Już w najbliższy czwartek, 9 listopada o godzinie 18.00 zapraszamy na kolejną nowennę ku czci Świętej Rity w kościele MBN w Nowym Sączu. Po nowennie i mszy św. zapraszamy do nabywania dewocjonaliów oraz przedmiotów związanych z kultem Świętej Rity. Szczególnie serdecznie zachęcamy do nabywania nowych kalendarzy ze Święta Ritą na rok 2018.

Kolejna Pielgrzymka u Świętej Rity !

Na październikowej nowennie do Świętej Rity gościliśmy nowych pielgrzymów- byli to parafianie z Zalasowej, którzy wraz ze swoim księdzem proboszczem Stanisławem Kurczabem, przybyli licznie, by modlić się do Świętej Rity w Jej sądeckim wizerunku. Cieszymy się, że kolejni pielgrzymi chcą uwielbiać Pana Boga poprzez wstawiennictwo Świętej Rity. Pielgrzymi z Zalasowej zapowiedzieli, że chętnie tu wrócą jeszcze. Zapraszamy za miesiąc do wspólnej modlitwy!

Litania do Świętej Rity. Melodia i wykonanie – Jolanta Gowgiel

Akcja Katolicka Pielgrzymuje do Świętej Rity w Nowym Sączu!

23 września 2017 roku grupa pielgrzymów Akcji Katolickiej z Woli Rzędzińskiej odwiedziła nasz kościół, pragnąc pomodlić się przy obrazie Świętej Rity. Po krótkim wprowadzeniu w historię kultu świętej, pielgrzymi odwiedzili również Ogród różany Świętej Rity, gdzie zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. Niech Święta Rita w Jej sądeckim wizerunku wyprasza łaski dla wszystkich pielgrzymów!

Święta Rita z Nowego Sącza na Facebooku!

Od 1 lipca Święta Rita w Jej sądeckim wizerunku, ma swoje konto oraz fanpage na znanym portalu społecznościowym. Prezentowane są tam fakty z życia Świętej Rity, zamieszczane zdjęcia, czy to z Cascii, czy z Nowego Sącza oraz dodawane ważne informacje z kultu Świętej Rity w kościele Matki Bożej Niepokalanej. Co miesiąc uaktualniana jest data nowenny. Konto Świętej Rity ma już ponad tysiąc znajomych, którzy chętnie reagują na wszelkie nowości, a fanpage ma około 300 polubień. Zapraszamy wszystkich czcicieli do przeglądania nowości zarówno na naszej stronie internetowej, jak i na Facebooku!

© 2017: Święta Rita Nowy Sącz, All Rights Reserved | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress