KORONKA

Koronka do św. Rity

Początek: znak Krzyża Świętego

Wierzę w Boga Ojca…
Chwała Ojcu i Synowi…

Ojcze Nasz…
x 7 Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu i Synowi…

Ojcze Nasz…
x 7 Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu i Synowi…

Ojcze Nasz…
x 7 Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu i Synowi…

Święta Rito,
każdego dnia pokazujesz, że to co niemożliwe dla ludzi, jest możliwe dla Boga. Okaż mi moc swojego wstawiennictwa i wybłagaj łaski, o które pokornie proszę. Boże, ufny w Twoje miłosierdzie proszę Cię, za wstawiennictwem Św. Rity, czczonej w Jej sądeckim wizerunku, o łaskę miłości bliźniego i poddanie się woli Twojej.
Amen.

© 2017: Święta Rita Nowy Sącz, All Rights Reserved | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress