Litania

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,      zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Matko Boża Niepokalana,     módl się za nami
Święty Józefie,
Święta Rito,
Orędowniczko w sprawach najtrudniejszych,
Patronko potrzebujących,
Opiekunko rodzin,
Wsparcie ubogich,
Pociecho zasmuconych,
Nadziejo załamanych,
Otucho osamotnionych,
Zdrowie chorych,
Cierpliwości opiekujących się chorymi,
Przykładzie pogodnego dźwigania krzyża,
Wzorze poddania się Woli Bożej,
W chwilach smutku,
W cierpieniu i chorobie,
W czasie niepewności,
W opuszczeniu i zdradzie,
W pokusach do złego,
W zniechęceniu,
W poczuciu beznadziei,
W codziennych trudach i kłopotach,
W trudnościach po ludzku beznadziejnych,
Gdy krzyż wydaje się zbyt ciężki,
Gdy sił nam brakuje,
Gdy upadamy,
Gdy podejmujemy prace nad sobą,
Gdy przyjdzie chwila ostatnia.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

V. Módl się za nami św. Rito.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty w swoim nieskończonym miłosierdziu pozwalasz św. Ricie skutecznie wstawiać się za nami, wysłuchaj naszych błagań, które zanosimy do Ciebie przez Jej pośrednictwo. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

© 2017: Święta Rita Nowy Sącz, All Rights Reserved | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress