Rys kultu św. Rity w Parafii

Rys kultu św. Rity w Parafii

Święta-Rita-19

Kult św. Rity z Cascia w parafii Matki Bożej Niepokalanej został zapoczątkowany przez akt poświęcenia obrazu świętej. Dokonał tego Ks. Bp Piotr Bednarczyk 22. maja 1993 roku, w liturgiczne wspomnienie św. Rity. Obraz namalowany przez miejscowego artystę Bernarda Wójcika a będący wierną kopią obrazu Świętej znajdującego się w miejscowości Cascia we Włoszech, ufundowała urodzona w Nowym Sączu, potem mieszkająca we Francji, a pod koniec życia znowu mieszkanka Nowego Sącza, Janina Habel-Juin jako wotum wdzięczności za łaski otrzymane od Boga przez wstawiennictwo św. Rity, szczególnie łaskę pełnej wolności dla Polski, o którą p. Habel-Juin prosiła w dniach stanu wojennego w ojczyźnie. Propozycja ufundowania obrazu spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem ze strony ówczesnego Ks. Proboszcza Parafii ks.Prałata Zenona Rogoziewicza, który, od 1966 roku tworząc od podstaw nową sądecką parafię, w budowanym przez siebie kościele przewidział także miejsce, w którym mógł się znaleźć obraz Świętej Rity. Parafianie pokochali św. Ritę , doświadczają Jej opieki i pomocy zwłaszcza w sprawach najtrudniejszych, a nawet, po ludzku sądząc, beznadziejnych.

relikwie-2

O kulcie św. Rity świadczą wciąż stojące przed Jej wizerunkiem świeże róże – kwiaty Świętej – przynoszone przez wiernych, wciąż palące się świece także zapalane przez nich. W nowennie odprawianej w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 18.00 bierze aktualnie udział ok. 1500 osób – liczba tych wiernych wciąż wzrasta. Są to zarówno miejscowi parafianie, parafianie parafii sądeckich, jak też wierni przybywający na nowennę spoza Nowego Sącza. Swój udział w nabożeństwach potwierdzali wierni przybywający z następujących miejscowości: Piwniczna, Podegrodzie, Obidza, Szczawnica, Tylicz, Olesno k.Dąbrowy Tarn., Rzeszów, Tarnów. Ludzie przychodzą do św. Rity ze swoimi najtrudniejszymi sprawami. Bo ta święta jest naprawdę niezwykle, cudownie skuteczną wstawienniczką do Boga w naszych sprawach nie do rozwiązania. Jej polecane problemy, których rozwiązać w żaden sposób nie można, jakoś niespodziewanie rozwiązują się. Przychodzą dziękować św. Ricie małżeństwa, które są razem, chociaż razem już być nie miały, przychodzą matki i ojcowie dziękować za powrót zbłąkanych na swych życiowych drogach dzieci. Przychodzą też zdrowi, którzy jeszcze niedawno bardzo byli chorzy. Przychodzą do Św.Rity małżonkowie, którzy proszą o łaskę bycia rodzicami. Przychodzą, bo są przekonani, że łaski, które otrzymali zawdzięczają wstawiennictwu przed Bogiem św. Rity, bo są przekonani, że tam, gdzie ludzkie możliwości zostały wyczerpane, może pomóc Ta Święta, która patronką jest spraw beznadziejnych. Zawsze po modlitwach nowennowych jest sprawowana eucharystia w intencji przedstawionych próśb i jako dziękczynienie za otrzymane łaski. Nabożeństwo kończy błogosławieństwo relikwiami św. Rity i ich ucałowanie.

W uroczystym nabożeństwie z błogosławieństwem róż odprawianym w liturgiczne wspomnienie św.Rity (22 maja) w ostatnich dwu latach brały udział zorganizowane grupy pielgrzymów z Łańcuta, Rzeszowa, Tarnowa, Szczawnicy i Obidzy. Ogólna liczba wiernych biorących udział w tym dorocznym nabożeństwie zdecydowanie wzrasta. Na ręce Księdza Proboszcza przychodzi zwiększająca się wciąż liczba listów z podziękowaniami św.Ricie za wyproszone łaski, jak też listy z prośbami na Nowennę. Są to listy z różnych miast i miejscowości zarówno z Polski /np. z Poznania, Białegostoku, Warszawy, Mrągowa, Olsztyna, Krakowa/, jak też z zagranicy. Wciąż wzrasta liczba osób przyjeżdżających specjalnie do kościoła Matki Bożej Niepokalanej, aby dziękować za lub prosić o wstawiennictwo św.Rity – zwłaszcza w czasie wakacji. Są to osoby z całej Polski. W ostatnim roku przyjmowaliśmy także zorganizowane pielgrzymki do św. Rity z Rzeszowa /100 osób z kapłanem/, Żarek k.Częstochowy /50 os.z kapłanem/, z Łańcuta /30 os./, z Olesna /50 os. z kapł./. Księga łask wyproszonych przez wstawiennictwo św. Rity wciąż powiększa się o nowe świadectwa zarówno z Nowego Sącza jak też z różnych stron Polski.

nabożeństwo-4

Były proboszcz parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu ks. Zenon Rogoziewicz w „Dodatku” do książki o Św. Ricie napisał: „Ufamy, że nasza Patronka Matka Boża Niepokalana zezwoli, aby właśnie tutaj, w tym kościele, rozwinął się kult św.Rity, która patronując swojemu rodzinnemu miastu górskiemu Rocca Porena, będzie chciała patronować naszemu, równie pięknemu i też górskiemu miastu Nowemu Sączowi”. Wydaje się, że słowa te już się spełniły i wciąż spełniają na większą chwałę Bożą i dla dobra dusz.

Są już 2 tomy specjalnie prowadzonej księgi: „Kronika ku czci Św. Rity”, w której zapisane są prośby i podziękowania czcicieli. W gazetce parafialnej systematycznie zamieszczane są krótkie „notki” z tej Kroniki.

W Święto Podwyższenia Krzyża 14 września 2007 r. została założona specjalna „Księga Łask i Pielgrzymek”.

W październiku 2008 r. ukazało się drugie, poprawione wydanie książeczki „Nowenna do św. Rity” w opracowaniu ks. proboszcza Kazimierza Markowicza i ks. Józefa Nowaka – odpowiedzialnego wtedy za kult św. Rity w parafii.

Ku pamięci Sługi Bożego Jana Pawła II, w 30 rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową, w książeczce zamieszczono: Jego przemówienie, wygłoszone do czcicieli św. Rity przybyłych do Rzymu w setną rocznicę Jej kanonizacji – 20 maja 2000 roku oraz: Pieśń ku czci św. Rity, Nowennę, Litanię oraz modlitwy:

 • pieśń ku czci św. Rity
 • Nowenna do św. Rity
 • Litania ku czci św. Rity
 • Modlitwa o wyproszenie łaski zdrowia za przyczyną św. Rity;
 • Modlitwa o wyproszenie, za przyczyną św. Rity, łaski w sytuacji po ludzku sądząc beznadziejnej;
 • Modlitwa dziękczynna za łaskę wyproszoną przez wstawiennictwo św. Rity;
 • Modlitwa osoby poszukującej narzeczonego(ej);
 • Modlitwa małżonki;
 • Modlitwa matki;
 • Modlitwa wdowy;
 • Modlitwa osoby konsekrowanej.

W niedzielę, 21 maja 2017, podczas mszy świętej o godz. 10.30. w parafii p.w. Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu odbyło się otwarcie ogrodu różanego poświęconego św. Ricie, patronce spraw beznadziejnych. Uroczystość była elementem odpustu ku czci św. Rity.

19 maja 2019 Kościół Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu został ogłoszony Sanktuarium Świętej Rity – patronki od spraw trudnych i beznadziejnych. Zostało ono erygowane w związku z rozwijającym się kultem.

Celebracja Nowenny do Świętej Rity

© 2017: Święta Rita Nowy Sącz, All Rights Reserved | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress