MODLITWY

MODLITWA O WYPROSZENIE ŁASKI ZDROWIA ZA PRZYCZYNĄ ŚW. RITY
MODLITWA O WYPROSZENIE ZA PRZYCZYNĄ ŚW. RITY, ŁASKI W SYTUACJI, PO LUDZKU SĄDZĄC BEZNADZIEJNEJ
MODLITWA DZIĘKCZYNNA ZA ŁASKĘ WYPROSZONĄ PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚW. RITY
MODLITWA OSOBY POSZUKUJĄCEJ NARZECZONEGO(EJ)
MODLITWA MAŁŻONKI
MODLITWA MATKI
MODLITWA WDOWY
MODLITWA OSOBY KONSEKROWANEJ


Pieśń do Świętej Rity. Melodia i wykonanie - Jolanta GOWGIEL, tekst - Maria Słomka.

foto nikon 027

MODLITWA O WYPROSZENIE ŁASKI ZDROWIA ZA PRZYCZYNĄ ŚW. RITY
Boże Ty jesteś Dawcą Życia, w Tobie „żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”. Do Ciebie przychodzę dzisiaj, Ciebie Panie błagam o łaskę zdrowia dla ciężko chorego NN.

Proszę o to, świadom(a) mojej niedogodności i grzeszności. Twojej woli poddaję się całkowicie. Twoją wolę przyjmuję, bo Ty Boże najlepiej wiesz, co dla nas jest najlepsze. Twoim dzieckiem jestem Panie i dlatego Ciebie Najlepszy Ojcze ośmielam się prosić. Czynię to przez wstawiennictwo św. Rity- Patronki spraw po ludzku beznadziejnych.

Św. Rito, ufam, ze to Bóg sam chce, abyś przez swą obecność w kościele Matki Bożej Niepokalanej była dla nas wsparciem, opiekunką i obroną. Tobie zawierzam chorego (ą) NN. Twojej oddaję go opiece, Ciebie błagam o wstawiennictwo przed Bożym tronem w jego (jej) intencjach. Jeśli jest taka wola Najwyższego, niech odzyska zdrowie. Proś wraz ze mną św. Rito, aby Bóg pozwolił temu (tej), którego Jego Miłości polecamy, żyć na większą chwałę Boga i pożytek bliźnich.

Matko Niepokalana módl się za nami!

Święta Rito módl się za nami!

DO GÓRY

 

MODLITWA O WYPROSZENIE ZA PRZYCZYNĄ ŚW. RITY, ŁASKI W SYTUACJI, PO LUDZKU SĄDZĄC BEZNADZIEJNEJ
Boże, Ty w swej miłości i dobroci pozwalasz św. Ricie wstawiać się za nami w najtrudniejszych sytuacjach naszego życia. Przed Tobą klękam Najlepszy Ojcze będąc w takiej sytuacji i wraz ze św. Ritą proszę o Twoją łaskę.

Św. Rito, w czasie ziemskiego życia poznałaś czym jest cierpienie, trud i ciężar trosk. Wiesz jak trudno jest nieść codzienny krzyż odpowiedzialności, obawy o najbliższych, niezrozumienia i samotności. Dlatego proś ze mną św. Rito o siłę do dźwigania mego krzyża z Chrystusem. A jeśli taka jest Wola Boża, wybłagaj mi łaskę, o którą dzisiaj szczególnie proszę, abym Tobie dziękując i Ciebie chwaląc, wraz z Tobą wielbił(a) nieskończone miłosierdzie Boga. Amen.

DO GÓRY

 

MODLITWA DZIĘKCZYNNA ZA ŁASKĘ WYPROSZONĄ PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚW. RITY
Najlepszy Ojcze, Ty jesteś dawcą wszelkich łask. Klękam przed Tobą, jak kiedyś klęczałem (am) prosząc o wysłuchanie moich próśb zanoszonych przez wstawiennictwo św. Rity. Bądź uwielbiony Panie w św. Ricie. Bądź uwielbiony w Jej skutecznym wstawiennictwie za mną u Ciebie.

Święta Rito, prosiłem (am) o Twoją pomoc, o Twoją opiekę i o modlitwę przed Bożym tronem w mej potrzebie. Dziś dziękując Bogu za wysłuchanie mojej i Twojej prośby, dziękuje św. Rito także Tobie za twą obecność przy mnie w najtrudniejszych chwilach, za wsparcie i skuteczne wstawiennictwo. Bądź przy mnie zawsze, pomagaj mi kroczyć drogą zbawienia i wspieraj w każdej chwili mego życia.

Bądź pochwalona św. Rito na większą chwałę Bożą. Amen.

DO GÓRY

 

MODLITWA OSOBY POSZUKUJĄCEJ NARZECZONEGO(EJ)
Ojcze, Ty nie chcesz, aby człowiek był samotny. Ty jesteś w komunii miłości z Synem i Duchem Świętym. Proszę, pozwól mi spotkać osobę, którą pragniesz mi dać. Spraw, aby i w moim życiu powtórzyła się historia Sary i Tobiasza, tak jak to opisuje Biblia. Pomóż mi żyć modlitwą i czystością, jak to czyniła św. Rita, abym rozpoznał(a) Twój plan i przyjął(a) Twoją wolę. Oddal od mojego serca i od serc moich bliskich niepokój i lęk przed byciem samotnym, tak abym nie czynił(a) ryzykownych i pośpiesznych wyborów. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

DO GÓRY

 

MODLITWA MAŁŻONKI
O św. Rito, ty będąc posłuszna rodzicom zgodziłaś się na stan małżeński i stałaś się prawdziwym wzorem małżonki chrześcijańskiej. Oto staję przed tobą, by otworzyć me serce, które potrzebuje pomocy Boga i twojej opieki.

Ty, któraś przez wiele lat cierpiała niezasłużenie w życiu małżeńskim, uproś dla mnie u Pana potrzebną mi siłę, abym mogła być wierna Bogu i mojemu mężowi. Zaopiekuj się nami, uświęcaj naszą pracą, błogosław każdy nasz zamiar, aby wszystko było na chwałę Boga i dla naszego dobra.

Niech nic nigdy nie zniszczy naszej zgody. Niech dom nasz będzie obdarzony pomyślnością św. Rito, niech go strzegą aniołowie pokoju, niech nie będzie nim nieporozumień, lecz niech króluje miłość, ta miłość, który łączy dwa serca, która wiąże dwie dusze zbawione przez Krew Chrystusa.

Przedstaw Panu tę modlitwę, o św. Rito i spraw, abyśmy, ja i mój mąż pewnego dnia mogli chwalić Boga w niebie. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

DO GÓRY

 

MODLITWA MATKI
O Niepokalana Dziewico, Ty, która jesteś Matką Jezusa i moją, przez miłość św. Rity spójrz na mnie ponoszącą słodką i ważną odpowiedzialność matki. Tobie, o Maryjo, polecam moje dzieci, które tak bardzo kocham, dla których tak bardzo cierpiałam i za które odpowiadam przed Twoim Boskim Synem. Naucz mnie prowadzić je tak, jak to czyniła św. Rita, po pewnej drodze prowadzącej do Boga. Spraw, abym była pełna czułości, ale bez słabości, silna, ale bez surowości. Uproś dla mnie tę cierpliwość, która nigdy się nie kończy, wszystko znosi, gdyż ma jako ostateczny cel zbawienie moich dzieci. Matko Boża, pomóż mi w tym trudnym zadaniu! Uformuj moje serce na podobieństwo Twojego serca i spraw, aby moje dzieci widziały we mnie odblask Twoich cnót, abym umiała je nauczyć kochać Ciebie i służenia Tobie na tej ziemi, byśmy kiedyś mogli znaleźć się w niebie wychwalając Cię i błogosławiąc. Dlatego proszę Cię, Królowo Świętych, abyś otoczyła je opieką św. Rity z Cascia. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

DO GÓRY

 

MODLITWA WDOWY
Św. Rito, przychodzę do ciebie pełna bólu po śmierci tego, którego dał mi Pan jako męża. Ty, która wiele cierpiałaś widząc swojego zabitego męża i umiałaś pogodzić się z wolą Bożą, oddając Bogu swoje zranione serce małżonki, przyjdź mi z pomocą i wyproś dla mnie u Pana pocieszenie, abym nie przeżywała w smutku reszty mego życia.

Niech Pan obdarzy mnie łaską, abym mogła cię naśladować, modląc się o zbawienie dla mojego zmarłego męża, i abym przeżywała moje wdowieństwo w miłości Boga i bliźniego, w mądrym prowadzeniu domu i rodziny, we wzajemnej miłości i szacunku krewnych.

W ten sposób podtrzymywana przez Bożą pomoc i ufna w Twoje wstawiennictwo, o św. Rito, mam nadzieję osiągnięcia życia wiecznego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

DO GÓRY

 

MODLITWA OSOBY KONSEKROWANEJ
O chwalebna św. Rito, ty któraś od pierwszych dni twego wstąpienia do klasztoru była przykładem i wzorem sióstr klauzurowych, któraś wzrastała w gorliwości, by osiągnąć heroizm cnót, wyproś dla mnie od boskiego Mistrza potrzebne mi łaski, abym również i ja nie zawiodła Pana w autentycznym życiu według Ewangelii, reguł, ślubów i praktyk mojego klasztoru. W ten sposób będę mogła naśladować Ciebie, św. Zakonnico, któraś doskonale naśladowała naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

© 2017: Święta Rita Nowy Sącz, All Rights Reserved | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress