Konkurs Plastyczny „RITA-ŚWIĘTA OD RÓŻ”

Regulamin Konkursu Plastycznego
   „RITA-ŚWIĘTA OD RÓŻ”
§1 Organizator Konkursu
1.Organizatorem Konkursu „Róża w życiu Świętej Rity” jest:
– Bractwo Świętej Rity działające przy Sanktuarium Świętej Rity w Nowym Sączu
– parafia Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu
2. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 30-lecia obrazu Świętej Rity w kościele MBN w Nowym Sączu.
§2 Cele Konkursu:
1. Przybliżenie postaci Świętej Rity.
2. Uczczenie 30-lecia obrazu Świętej Rity w kościele MBN w Nowym Sączu.
3. Ukazanie Świętej Rity jako wzorca osobowego.
4. Rozwijanie kreatywności uczniów.
§3. Założenia organizacyjne:
1.W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych położonych na terenie parafii MBN w Nowym Sączu oraz wszyscy inni chętni.
2. Jest to konkurs plastyczny, prace mają być wykonane w formacie A3 (układ dowolny: poziomy lub pionowy), praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage).
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
4. Prace wysłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nieprzedstawianymi na innych konkursach.
5. Pracę należy podpisać na odwrocie oryginału wg następującego wzoru: imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa oraz nazwa szkoły uczestnika konkursu i przekazać swoim katechetom w szkole w terminie do 30 kwietnia 2023 r.
§4. Ocena prac konkursowych:
1. W każdej kategorii zostaną przyznane trzy nagrody.
Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:
– kl. I – III SP (grupa wiekowa 7-9 lat)
– kl. IV – VI SP (grupa wiekowa 10-13 lat)
– kl. VII – VIII SP oraz kl. 1-4 LO lub 1-5 TECH (grupa wiekowa 14-19 lat)
2. Kryteria oceniania prac to:
–  zgodność tematu pracy z tematem konkursu,
–  wartość artystyczna pracy,
–  oryginalność podejścia do tematu,
–  wkład pracy i sposób wykonania.
3. Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas odpustu ku czci Świętej Rity, w niedzielę 21 maja po mszy o godz. 13.30, a wszystkie prace będą prezentowane podczas wszystkich dni odpustu w kaplicy MB Fatimskiej.
4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.



© 2017: Święta Rita Nowy Sącz, All Rights Reserved | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress